Schooltijden

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we definitief met een continurooster. De leerlingen eten tussen de middag op school in de klas met de leerkracht en/of vrijwilligers. Binnen het gebouw is KC Prinses Amalia van https://www.kwink.nl/ aanwezig voor voorschoolse en naschoolse opvang. 

maandag 8.30 uur tot 14.30 uur
dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur
woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur
donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur
vrijdag  8.30 uur tot 14.30 uur (groep 1 t/m 4 na 11.45 uur vrij)