Schooltijden tot zomervakantie 2021

In verband met corona wordt schooljaar 2020-2021 gewerkt met onderstaand continurooster. De leerlingen eten tussen de middag op school in de klas met de leerkracht en/of vrijwilligers. Binnen het gebouw is KC Prinses Amalia van https://www.kwink.nl/ aanwezig voor voorschoolse en naschoolse opvang. 

maandag 8.30 uur tot 14.30 uur
dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur
woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur
donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur
vrijdag  8.30 uur tot 14.30 uur (groep 1 t/m 4 na 11.45 uur vrij)

 

In de periode tot aan de zomervakantie wordt binnen onderwijsgroep Gave met de werkgroep lestijdenmodel verder onderzocht hoe en op welke manier het lestijdenmodel voor de toekomst vormgegeven wordt.

De werkgroep zal u daarover, bij nieuwe ontwikkelingen, informeren.