Start nieuw kalenderjaar

7 januari 2019

Het jaar 2019 willen we met de hele school beginnen. Om 8.30 uur zingen we met de groepen 1 t/m 8 twee liederen in de hal. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop is er voor de ouders koffie en thee en kunnen we elkaar een goed nieuwjaar toewensen.