Identiteit

Onze school is een christelijke school en daar komen we voor uit in al ons doen en laten.

Identiteit

Door de Bijbel, Gods Woord, spreekt God tot mensen  en mogen we Hem leren kennen.  

Het Evangelie neemt de centrale plaats in de school. 

Het geloof in Jezus Christus betekent het  eeuwig leven.                                                   

In de schoolpraktijk betekent dit:

Onderwijsvisie:

De Beatrixschool is een school

Op de Gave scholen is aanstootgevende kleding niet toegestaan. Ook zijn hoofddoeken en hoofddeksels niet toegestaan. Het gezicht moet altijd zichtbaar zijn.

Mobiele telefoons mogen op school niet gebruikt worden.