Identiteit

We zijn onderdeel van onderwijsgroep Gave. De grondslag van onze school en van de vier andere scholen (De Bron,   Engelenburgschool, Patrimoniumschool en Rehobothschool) die onder de Stichting Hervormde Scholen vallen, is de Bijbel als Gods Woord, zoals opgevat in de Drie Formulieren van Enigheid. Is de praktijk gaat het erom dat leerkrachten het persoonlijk geloof handen en voeten geven. Dit is zichtbaar in het volgende:
• Leerkrachten gaan vanuit hun levende geloof in de Heere Jezus met de kinderen om.
• Elke schooltijd wordt begonnen en geëindigd met gebed.
• Er wordt dagelijks uit de Bijbel verteld en/of n.a.v. de Bijbelverhalen een verwerking gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode 'Levend water.'
• Kennis van de Bijbel, de Psalmen en andere Christelijke liederen horen tot de schoolopvoeding.
• De Christelijke feesten zoals Kerst, Passen en Pinksteren nemen een belangrijke plaats in.
• Alle vakken worden gegeven vanuit de normen en waarden die in de Bijbel worden aangegeven zoals:dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover God de Schepper, de medemens en de schepping.