Medezeggenschapsraad

Dit is de Medezeggenschapsraad (MR) van de Prinses Beatrixschool. De MR wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer-en werkomgeving. We openen de vergadering altijd door uit de Bijbel te lezen en samen te bidden voor onze school. We vergaderen over onderwerpen die zich binnen de school afspelen. Denk aan schoolvakanties, schoolreisjes, ouder bijdrage, groepsverdeling en dingen die in en om de school gebeuren. Ook hebben we het over wat onder de ouders/verzorgers leeft. Vragen, ideeën of opmerkingen. Dit kan door jullie ingebracht zijn via de mail of wat de ouders van de MR horen bij school of u aan hen vertelt. 

Tijdens de vergadering komt Janita Goedhart (onze locatieleider) bestuurszaken en schoolontwikkeling toelichten en hebben wij als MR de gelegenheid om haar vragen te stellen over hetgeen er speelt.

De vijf GAVE-scholen hebben ook een GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Uit iedere MR zitten twee leden, een ouder en een leerkracht, in de GMR. Hier worden zaken besproken die belangrijk zijn voor alle vijf de scholen.

Onze Mr bestaat uit leerkrachten en ouders:

Heeft u suggesties, ideeen of vragen? Wij vinden het heel fijn als u met ons meedenkt! Stuur een mailtje naar: mr@gavebeatrix.nl
U kunt ook altijd een ouder van de MR aanspreken.