Medezeggenschapsraad

Als Medezeggenschapsraad van de Prinses Beatrixschool vergaderen we vier keer per schooljaar. Deze MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Op dit moment bestaat de MR uit:

Nadia Hardeman (ouder)

Josien Wahba (ouder)

Robert van de Peut (leerkracht en voorzitter)

Marlies van de Bunt (leerkracht en secretaresse)

 

We openen de avond altijd door uit de Bijbel te lezen en samen te bidden voor onze school.

We vergaderen over zaken die zich binnen de school afspelen zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, vakanties, leerkrachtbezetting, groepsverdeling en dingen die in en om de school gebeuren. Ook hebben we het over wat onder de ouders erg leeft. Dat kunnen dingen zijn die door ouders ingebracht zijn of wat Nadia opvangt als zij andere ouders spreekt.

Tijdens de vergadering komt de locatieleider bestuurszaken toelichten en hebben wij als MR de gelegenheid om hem vragen te stellen over hetgeen er speelt.

 

De vijf GAVE-scholen hebben ook een GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

Uit iedere MR zitten twee leden, een ouder en een leerkracht, in de GMR. Hier worden zaken besproken die belangrijk zijn voor alle vijf de scholen.

 

Als u contact wilt opnemen met de MR dan kan dit via: m.vdbunt@gavescholen.nl. Natuurlijk kunt u ook één van ons aanspreken!