Waar staan we voor?

De Prinses Beatrixschool – samen leren, samen vieren

'Ontdek wie je bent' op de Prinses Beatrixschool! Dit doen we door samen te leren, samen te vieren en met elkaar te werken aan een goede kwaliteit in een veilige omgeving. We hechten veel waarde aan een open sfeer en goede relatie met ouders, kinderen en andere betrokkenen. Wij zijn een kleinschalige school waar kinderen gezien en gekend worden. We hebben de overtuiging dat elk kind geliefd is door God. Dit inspireert en motiveert ons om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden waardoor ieder kind zijn talenten mag ontdekken en ontwikkelen. We werken met mooie methodes en materialen. Met LOGO 3000 wordt dagelijks woordenschat aangeboden. We zijn een Vreedzame school die voortdurend in ontwikkeling is. Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit 5 kernwaarden: Vieren , Kwaliteit, Ontdekken, Openheid en Veiligheid. Binnen ons gebouw wordt de Peuteropvang verzorgd door Kindcentrum Prinses Amalia. U bent van harte welkom!

Vieren

Vieringen nemen een grote plaats in binnen ons onderwijs. Denk hierbij aan Christelijke feestdagen, maar ook aan verjaardagen en andere bijzondere momenten.

Kwaliteit

De rol van de leerkracht is belangrijk bij de ontwikkeling en het volgen van de leerlingen. We werken met doorgaande lijnen en werken met nieuwe methodes en materialen om de doelen te bereiken. Kwaliteitszorg heeft een duidelijke plaats in de jaarplanning. 

Ontdekken     

We hechten veel waarde aan groepsgebonden onderwijs. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen een zoekende, ontdekkende houding hebben die wordt gestimuleerd.

Openheid

Samen met ouders zoeken we naar het beste voor onze kinderen. Hierbij staat het gesprek centraal. Ouders en andere betrokkenen zijn van harte welkom. Dit is dagelijks zichtbaar in de groepen. Er zijn verschillende gespreksmomenten per jaar waarbij de leerling centraal staat. 

Veiligheid

We zijn een Vreedzame school. Door de rust en structuur van het groepsgebonden onderwijs en goede zorg voor de leerlingen bieden we de kinderen een veilige plek om zich te ontwikkelen. Met elkaar gaan we op ontdekkingstocht. Onze kinderen worden voorbereid op hun toekomst in de wereld. Wij willen graag samen oplopen met uw kind, zoekend naar het beste pad!