Waar staan we voor?

De Prinses Beatrixschool – samen leren, samen vieren

Wij zijn een kleinschalige school waar kinderen gezien en gekend worden. We hebben de overtuiging dat elk kind geliefd is door God en waardevol in Zijn ogen. Geïnspireerd door die liefde willen we samen met de kinderen God ontmoeten rond de Bijbel en dat laten doorwerken in de dagelijkse omgang met elkaar. Omdat alle kinderen waardevol zijn, motiveert dat ons om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden waardoor ieder kind in zijn kracht komt te staan.

Kroonjuwelen:

Vieren

Vieringen nemen een grote plaats in binnen ons onderwijs.

Kwaliteit

Door effectief instructie te geven, een brede doorgaande lijn en goede zorg vanuit een warm pedagogisch klimaat, vergroten we succeservaringen en leerprestaties.

Ontdekken     

We hechten veel waarde aan groepsgebonden onderwijs. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen een zoekende, ontdekkende houding hebben die wordt gestimuleerd.

Openheid

Samen met ouders zoeken we naar het beste voor onze kinderen. Hierbij staat het gesprek centraal.

Veiligheid

Door de rust en structuur van het groepsgebonden onderwijs en goede zorg voor de leerlingen bieden we de kinderen een veilige plek om zich te ontwikkelen. Met elkaar gaan we op ontdekkingstocht. Onze kinderen worden voorbereid op hun toekomst in de wereld. Wij willen graag samen oplopen met uw kind, zoekend naar het beste pad!